Outright Winner
1.55 Juventus 4.20 Atalanta 4.50 Napoli