Match Result
1.93 Chemnitz 3.55 Draw 3.57 Viktoria Köln
Under/Over
1.03 Over 0.5 8.10 Over 5.5
1.15 Under 4.5 4.75 Over 4.5
1.41 Under 3.5 2.68 Over 3.5
2.04 Under 2.5 1.70 Over 2.5
3.90 Under 1.5 1.21 Over 1.5
9.05 Under 0.5 1.05 Under 5.5