Match Result
1.81 Spartak Moscow 3.67 Draw 4.68 FC Sochi
Double Chance
1.22 Spartak Moscow or Draw 1.30 Spartak Moscow or FC Sochi 2.00 Draw or FC Sochi
Under/Over
1.35 Over 1.5 3.22 Under 1.5
Under/Over
7.30 Over 4.5 1.10 Under 4.5
Under/Over
1.07 Over 0.5 10.25 Under 0.5
Under/Over
19.00 Over 5.5 1.02 Under 5.5
Under/Over
2.08 Over 2.5 1.76 Under 2.5
Under/Over
3.70 Over 3.5 1.28 Under 3.5
Total Goals
19.00 6+ 3.20 0 - 1
1.90 2 - 3 4.20 4 - 5
Handicap
6.50 Spartak Moscow -2 5.00 Draw (Spartak Moscow -2) 1.32 FC Sochi +2
Correct Score
6.60 1 - 0 24.00 0 - 2
15.00 1 - 2 80.00 0 - 3
50.00 1 - 3 60.00 2 - 3
101.00 0 - 4 101.00 1 - 4
101.00 2 - 4 101.00 3 - 4
101.00 4 - 3 101.00 4 - 4
12.00 0 - 1 101.00 3 - 3
7.40 2 - 0 8.20 2 - 1
13.00 3 - 0 15.00 3 - 1
35.00 3 - 2 35.00 4 - 0
35.00 4 - 1 80.00 4 - 2
10.00 0 - 0 6.40 1 - 1
17.00 2 - 2 28.00 Other
Number of Goals
10.00 0 goals 4.20 1 goals
3.25 2 goals 4.00 3 goals
6.00 4 goals 12.00 5 goals
19.00 6+ goals
Half-Time Correct Score
17.00 Other 29.00 0 - 2
6.40 0 - 1 101.00 2 - 2
8.00 1 - 1 2.65 0 - 0
22.00 2 - 1 8.80 2 - 0
3.55 1 - 0 40.00 1 - 2
First Team To Score
1.58 Spartak Moscow 2.70 FC Sochi 10.00 No Goal
Handicap
3.10 Spartak Moscow -1 3.60 Draw (Spartak Moscow -1) 2.00 FC Sochi +1
Handicap
1.03 Spartak Moscow +2 16.00 Draw (Spartak Moscow +2) 50.00 FC Sochi -2
Handicap
1.22 Spartak Moscow +1 6.00 Draw (Spartak Moscow +1) 11.50 FC Sochi -1
Half Time / Full Time
2.75 Spartak Moscow / Spartak Moscow 4.60 Draw / Spartak Moscow
30.00 FC Sochi / Spartak Moscow 17.00 Spartak Moscow / Draw
5.25 Draw / Draw 18.00 FC Sochi / Draw
60.00 Spartak Moscow / FC Sochi 10.00 Draw / FC Sochi
8.25 FC Sochi / FC Sochi
Second Half Result
2.10 Spartak Moscow 2.50 Draw 4.40 FC Sochi
1st Half Over/Under
1.42 Over 0.5 2.65 Under 0.5
1st Half Over/Under
2.95 Over 1.5 1.35 Under 1.5
Goalscorer
9.25 Anatoliy Nemchenko 14.00 Ayrton Lucas
12.00 Kirill Zaika 4.00 Zelimkhan Bakaev
35.00 Nikita Kalugin 12.00 Nikolai Rasskazov
5.00 Aleksandr Lomovitskiy 12.00 Alex Kral
2.80 Jordan Larsson 19.00 Pavel Maslov
3.60 Guus Til 5.00 Oston Urunov
35.00 Vadim Milyutin 7.00 Andrey Bokovoy
19.00 Ilya Gaponov 11.50 Nikita Koldunov
4.50 Maksim Glushenkov 2.65 Aleksandr Sobolev
11.50 Nail Umyarov 7.00 Akmal Bakhtiyarov
4.75 Aleksandr Tashaev 35.00 Ivan Miladinovic
2.95 Ezequiel Ponce 26.00 Miha Mevlja
17.00 Ibragim Tsallagov 4.60 Dmitri Poloz
23.00 Sergey Terekhov 2.50 Aleksandr Kokorin
4.90 Anton Zabolotni 17.00 Andrey Eshchenko
6.75 Christian Noboa 20.00 Ilya Kutepov
3.70 Maksim Barsov 12.00 Roman Zobnin
4.40 Georgi Melkadze 5.25 Samuel Gigot
15.00 Georgi Dzhikiya 35.00 Ivan Novoseltsev
23.00 Timofey Margasov 23.00 Igor Yurganov
3.90 Reziuan Mirzov 11.00 Elmir Nabiullin
8.00 Nikita Burmistrov
First Goal Time
10.00 No Goal 16.00 71-80 minute
12.00 61-70 minute 9.50 51-60 minute
7.25 41-50 minute 6.25 31-40 minute
5.25 21-30 minute 4.30 11-20 minute
4.10 1-10 minute 16.00 81 minute - Full-Time
Half Time Both Teams To Score
4.80 Yes 1.15 No
2nd Half Over/Under
4.40 Over 2.5 1.13 Under 2.5
2nd Half Double Chance
1.20 Spartak Moscow or Draw 1.48 Spartak Moscow or FC Sochi 1.65 Draw or FC Sochi
First Goalscorer
21.00 Anatoliy Nemchenko 30.00 Ayrton Lucas
28.00 Kirill Zaika 9.25 Zelimkhan Bakaev
60.00 Nikita Kalugin 27.00 Nikolai Rasskazov
11.50 Aleksandr Lomovitskiy 27.00 Alex Kral
6.25 Jordan Larsson 40.00 Pavel Maslov
8.25 Guus Til 12.00 Oston Urunov
60.00 Vadim Milyutin 16.00 Andrey Bokovoy
40.00 Ilya Gaponov 27.00 Nikita Koldunov
10.50 Maksim Glushenkov 5.75 Aleksandr Sobolev
26.00 Nail Umyarov 16.00 Akmal Bakhtiyarov
11.00 Aleksandr Tashaev 60.00 Ivan Miladinovic
6.50 Ezequiel Ponce 50.00 Miha Mevlja
35.00 Ibragim Tsallagov 10.50 Dmitri Poloz
45.00 Sergey Terekhov 5.25 Aleksandr Kokorin
11.50 Anton Zabolotni 35.00 Andrey Eshchenko
16.00 Christian Noboa 40.00 Ilya Kutepov
8.50 Maksim Barsov 27.00 Roman Zobnin
10.50 Georgi Melkadze 12.00 Samuel Gigot
35.00 Georgi Dzhikiya 60.00 Ivan Novoseltsev
45.00 Timofey Margasov 45.00 Igor Yurganov
9.00 Reziuan Mirzov 25.00 Elmir Nabiullin
19.00 Nikita Burmistrov
Last Goalscorer
21.00 Anatoliy Nemchenko 30.00 Ayrton Lucas
28.00 Kirill Zaika 9.25 Zelimkhan Bakaev
60.00 Nikita Kalugin 27.00 Nikolai Rasskazov
11.50 Aleksandr Lomovitskiy 27.00 Alex Kral
6.25 Jordan Larsson 40.00 Pavel Maslov
8.25 Guus Til 12.00 Oston Urunov
60.00 Vadim Milyutin 16.00 Andrey Bokovoy
40.00 Ilya Gaponov 27.00 Nikita Koldunov
10.50 Maksim Glushenkov 5.75 Aleksandr Sobolev
26.00 Nail Umyarov 16.00 Akmal Bakhtiyarov
11.00 Aleksandr Tashaev 60.00 Ivan Miladinovic
6.50 Ezequiel Ponce 50.00 Miha Mevlja
35.00 Ibragim Tsallagov 10.50 Dmitri Poloz
45.00 Sergey Terekhov 5.25 Aleksandr Kokorin
11.50 Anton Zabolotni 35.00 Andrey Eshchenko
16.00 Christian Noboa 40.00 Ilya Kutepov
8.50 Maksim Barsov 27.00 Roman Zobnin
10.50 Georgi Melkadze 12.00 Samuel Gigot
35.00 Georgi Dzhikiya 60.00 Ivan Novoseltsev
45.00 Timofey Margasov 45.00 Igor Yurganov
9.00 Reziuan Mirzov 25.00 Elmir Nabiullin
19.00 Nikita Burmistrov
Half Time Double Chance
1.18 Spartak Moscow or Draw 1.62 Spartak Moscow or FC Sochi 1.55 Draw or FC Sochi
Draw no Bet
1.30 Spartak Moscow 3.15 FC Sochi
Half Time Result
2.35 Spartak Moscow 2.10 Draw 4.90 FC Sochi
Both Teams to Score
1.95 Yes 1.78 No
2nd Half Over/Under
1.23 Over 0.5 3.90 Under 0.5
1st Half Over/Under
8.50 Over 2.5 1.07 Under 2.5
Half Time Draw No Bet
1.38 Spartak Moscow 2.80 FC Sochi
2nd Half Over/Under
2.20 Over 1.5 1.55 Under 1.5