Match Winner
1.50 Bayern Munchen 2.53 KK Crvena Zvezda
Handicap
1.88 Bayern Munchen -4.5 1.89 KK Crvena Zvezda +4.5