نتیجه مسابقه
3.22 RB Leipzig 3.80 Draw 2.24 Liverpool
شانس دوبرابر
1.67 RB Leipzig or Draw 1.30 RB Leipzig or Liverpool 1.37 Draw or Liverpool
بالا/پایین
2.42 Over 3.5 1.50 Under 3.5
بالا/پایین
4.17 Over 4.5 1.19 Under 4.5
بالا/پایین
1.02 Over 0.5 17.00 Under 0.5
بالا/پایین
8.90 Over 5.5 1.06 Under 5.5
بالا/پایین
1.59 Over 2.5 2.22 Under 2.5
بالا/پایین
1.18 Over 1.5 4.55 Under 1.5
هندیکپ
1.67 RB Leipzig +1 4.18 Draw (RB Leipzig +1) 3.77 Liverpool -1
هندیکپ
6.05 RB Leipzig -1 4.95 Draw (RB Leipzig -1) 1.37 Liverpool +1
هندیکپ
16.75 RB Leipzig -2 9.35 Draw (RB Leipzig -2) 1.10 Liverpool +2
تعداد گل
8.90 6+ 4.55 0 - 1
2.03 2 - 3 3.08 4 - 5
هندیکپ
1.23 RB Leipzig +2 6.25 Draw (RB Leipzig +2) 8.25 Liverpool -2
اولین تیم گلزن
2.10 RB Leipzig 1.74 Liverpool 17.00 No Goal
نتیجه دقیق نیمه اول
12.00 Other 10.00 0 - 2
4.40 0 - 1 60.00 2 - 2
6.60 1 - 1 3.35 0 - 0
21.00 2 - 1 16.00 2 - 0
5.40 1 - 0 17.00 1 - 2
تعداد گل
17.00 0 اهداف 6.05 1 اهداف
3.77 2 اهداف 3.88 3 اهداف
4.75 4 اهداف 7.90 5 اهداف
8.90 6+ اهداف
نتیجه دقیق
14.00 1 - 0 12.00 0 - 2
8.80 1 - 2 21.00 0 - 3
15.00 1 - 3 22.00 2 - 3
50.00 0 - 4 35.00 1 - 4
50.00 2 - 4 101.00 3 - 4
101.00 4 - 3 101.00 4 - 4
11.00 0 - 1 40.00 3 - 3
18.00 2 - 0 11.00 2 - 1
40.00 3 - 0 23.00 3 - 1
27.00 3 - 2 101.00 4 - 0
70.00 4 - 1 80.00 4 - 2
17.00 0 - 0 6.60 1 - 1
11.00 2 - 2 18.00 Other
نتیجه نیمه اول
3.42 RB Leipzig 2.29 Draw 2.62 Liverpool
First Goal Time
17.00 No Goal 20.50 71-80 minute
14.50 61-70 minute 10.50 51-60 minute
7.35 41-50 minute 6.15 31-40 minute
4.77 21-30 minute 3.75 11-20 minute
3.42 1-10 minute 21.50 81 minute - Full-Time
نیمه اول / دو نیمه
4.90 RB Leipzig / RB Leipzig 7.60 Draw / RB Leipzig
33.00 Liverpool / RB Leipzig 14.25 RB Leipzig / Draw
5.90 Draw / Draw 14.00 Liverpool / Draw
26.00 RB Leipzig / Liverpool 5.65 Draw / Liverpool
3.27 Liverpool / Liverpool
نیمه اول بالا/پأین
2.34 Over 1.5 1.53 Under 1.5
نیمه اول بالا/پأین
1.30 Over 0.5 3.33 Under 0.5
دو تیم گل می‌‌زنند
1.52 Yes 2.37 No
نیمه اول هر دو تیم گل می زنند
3.60 Yes 1.25 No
نیمه اول مساوی
2.13 RB Leipzig 1.64 Liverpool
پیش بینی‌ نه مساوی
2.22 RB Leipzig 1.59 Liverpool
نیمه اول شانس دوبرابر
1.45 RB Leipzig or Draw 1.46 RB Leipzig or Liverpool 1.25 Draw or Liverpool
نیمه اول بالا/پأین
5.55 Over 2.5 1.13 Under 2.5