برنده مسابقه
1.80 Portland Trailblazers 1.98 Denver Nuggets
هندیکپ
1.89 Portland Trailblazers -1.5 1.89 Denver Nuggets +1.5